Ung Autism
Den ideella föreningen Ung Autism är en mötesplats för föräldrar till barn med autism.

Barn med autism ska få det stöd de behöver

Den ideella föreningen Ung Autism är en mötesplats för föräldrar till barn med autism.
Vi tror på alla barns rätt till utveckling, därför erbjuder vi kostnadsfritt professionellt stöd till föräldrar och barn.


Tusentals barn i Sverige lever med utmaningar relaterade till autism. En del av dem har redan en diagnos, andra inte. En autismdiagnos innebär att barnet har en funktionsnedsättning kopplat till socialt samspel, kommunikation, språk och beteende. Svårigheterna kan bland annat leda till att barnet hamnar utanför leken med jämnåriga. Det gör att de inte lär sig dessa viktiga färdigheter som barn tränar genom lek. Det finns metoder för att effektivt och lustfyllt träna detta. Samtidigt vittnar många föräldrar om bristfälligt eller helt uteblivet stöd från kommuner och landsting samt att det beror på resurs- och/eller kompetensbrist.

Ung Autism vill och kan:

    - hjälpa föräldrar runt om i Sverige att organisera sig i lokala grupper för att kunna stötta varandra.

    - erbjuda föräldrarna kostnadsfritt professionellt stöd kring barnets utveckling.

För att täcka våra kostnader söker vi medel från stiftelser och fonder. Skriv på vår namninsamling för att stärka våra ansökningar och för att visa att det är fler än vi som tycker att det här är viktigt och behövs. Alla ska få det stöd de behöver!

Skriv under här (länk, öppnas i ny flik)

Om oss

Ung Autism är en ideell förening.


Den ideella föreningen Ung Autism är en mötesplats för föräldrar till barn med autism. Vi tror på alla barns rätt till utveckling därför erbjuder vi kostnadsfritt professionellt stöd till föräldrar och barn.


Ung Autism startades 2016 och har sedan dess erbjudit kostnadsfria träningsdagar i samspel, lek och kommunikation för barn med autism, handledning och stöttning till föräldrar, föreläsningar, seminarier och aktiviteter för barn.

Ung Autism är ett initiativ startat av Johanna Ellström (ordförande i föreningen) och Johan Wendt.


Johan Wendt är grundare av Mattecentrum och Kodcentrum (Europas största ideella läxhjälpsverksamhet), några av världens största tidningar som Forbes (USA) och The Guardian (UK) har lyft upp Johan Wendt som det klarast lysande exemplet på socialt entreprenörskap i Skandinavien. Han sitter även i styrelsen för Röda Korset samt för Utbildningsradion (UR).

Vill du starta en lokal föräldragrupp?

Många föräldrar hör av sig till oss och vill ha hjälp med att träffa andra familjer på sin ort. Därför arbetar vi just nu med att hjälpa föräldrar att starta lekgrupper.


Är du intresserad av att vara med i en grupp? Maila johanna@ungautism.se eller skicka ett meddelande till Ung Autism på facebook.

En grupp kan startas var som helst i Sverige. Medlemmarna i gruppen är föräldrar, vårdnadshavare eller anhörig till ett barn med behov inom autismspektrum (med eller utan diagnos).

Syftet med gruppen är att dela erfarenheter, få stöd från andra i samma situation och ge barnen möjlighet till lekträning genom att bli tipsad om övningar och/eller skapa möjlighet för barnen att leka i grupp.

Gruppen sköter själva kontakten sinsemellan, ordnar träffar, lokal där de kan träffas osv.

Föreningen Ung Autism tillhandahåller alltid:

    - En levande facebooksida med omvärldsbevakning och möjlighet till kontakt med andra medlemmar och grupper.

    - Övningar och tips för att träna samspel, kommunikation och andra viktiga färdigheter för barn.

    - Möjlighet att ställa frågor och få stöd via e-post.

Vi söker också bidrag från stiftelser för att kunna erbjuda handledning, föreläsningar och workshops till er.


Följ oss på social media

Styrelsen

Tryck på bilderna för att läsa mer om oss!

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att höra av dig till oss!

johanna@ungautism.se